ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

История

      ДГ №40 „Детски свят “ е съвременна детска градина. Тя е открита през 1976г. като ОДЗ №11. Функционира като общинска детска градина и обслужва централната част на ж.к. „Вл. Варненчик“. С влизането в сила на ЗПУО, ОДЗ №11 е преобразувано в ДГ №40 „Детски свят “. Това е институция с изградени във времето традиции и стил във възпитателно-образователната дейност. Тя предоставя качествена среда, в която децата съхраняват своята индивидуалност и уникалност, свободно развиват уменията и талантите си. Приемът се осъществява съгласно Наредба на Общински съвет – гр. Варна.

      В ДГ съществуват 11 групи за деца на възраст от 1 до 7 г., които са сформирани по възрастов признак – една яслена група, 9 групи  за деца от 3 до 7 години и новооткритата през 2023година - група за деца със СОП. Те носят собствени имена, избрани на педагогически съвет.

     Детската градина се посещава от 320 деца, за които се грижат, възпитават и обучават 24 педагогически и 14 непедагогически специалисти. Високото образование и добрата квалификация на учителите са добър „инвестиционен капитал“ за бъдещи добри педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи. Педагогическите специалисти са с доказани професионални качества. Съставът им е подмладен с амбициозни, търсещи и талантливи личности, отстояващи достойно мястото си сред останалите дългогодишни професионалисти. 

    От 08.01.2019г. длъжността Дректор на ДГ №40 „Детски свят“ се заема от г-жа Ваня Димитрова.

     Условията за възпитание и образование в детското заведение са отлични, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

      В ДГ 40 „Детски свят“ са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата. Просторни занимални – с ламинат, подменени радиатори и съвременни мебели. Нови свежи помещения за създаване на хигиенни навици у децата. Всички групи  са оборудвани с тъчскрийн екрани.

      Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група. ДГ има изграден просторен физкултурен салон - място за спорт, състезания и празници, както и  закрит плувен басейн, който спомага за по-доброто физическо развитие на децата. Благодарение на  Националната програма на МОН за осигуряване на съвременна  образователна среда,  в градината разполагаме с две чудесни площадки по БДП: една на открито и една голяма подвижна, която се ползва в занималните и салона.

     През 2023г. Детската градина № 40 „Детски свят“ спечели поредният  проект по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ на Министерството на образованието и науката.  През периода м.Октомври 2023 - до м. Май 2024 г. децата ще бъдат включени в допълнителни дейности - народни танци- два пъти месечно и LEGO education - два пъти месечно. Допълнителните дейности са безплатни и ще се провеждат от сертифицирани обучители.

     През учебната 2022/2023г, ДГ №40 „Детски свят“, спечели Награда Варна в системата на Училищното и предучилищното образование, в категорията Колектив на годината.