ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Бюджет и отчети

Прикачени документи

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024. - 31.03.2024 г.
КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023. - 31.12.2023 г.
КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023. - 30.09.2023 г.
КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2023 г.
ЛИМИТИ/РАЗЧЕТИ ЗА 2023 г.
КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023 г.
КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022. - 31.12.2022 г.
КАСОВ ОТЧЕТ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2022 г.
Бюджет проект ППО за 2022 г.
Бюджет проект АПСПО за 2022 г
Бюджет Местна Дейност 2022 г.
Бюджет Държавна Дейност 2022 г.
Бюджет Държавна Дейност 338 2022 г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ- 2021-2022 г.
Касов отчет 01.01.2021г. – 31.12.2021 г.
Касов отчет към 30.09.2021 г.
Касов отчет към 30.06.2021 г.
Касов отчет към 31.03.2021 г.
Проекто бюджет Местна Дейност
Проекто бюджет Д.Д.311
Проекто бюджет Д.Д.338
ГОДИШЕН ОТЧЕТ- 2020-2021 г.
Касов отчет към 30.09.2020 г.
Касов отчет към 30.06.2020 г.
Касов отчет към 31.03.2020 г.
БЮДЖЕТ 311 ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
БЮДЖЕТ 311- МЕСТНА ДЕЙНОСТ- ХРАНЕНЕ
БЮДЖЕТ 311- МЕСТНА ДЕЙНОСТ
БЮДЖЕТ 311- П.Г.- ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
БЮДЖЕТ 311- СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ- ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
БЮДЖЕТ 338-РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ- ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
БЮДЖЕТ ПРОЕКТ -АПСПО