ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Група Звездичка

Звездите в небосклона са безброй и детските въпроси валят като порой.
И ако го нямаше безкрайното “Защо”, не би ли било тъжно за нашто общество?
А кой ли не обича нощното небе, в което се оглеждат очите на дете,
в което се оглежда детската душа все още непропита от светска суета!