ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Прием

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна  - https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf 

 

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година - https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf