ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Свободни места в ДГ №40 "Детски свят"

27.11.2023 г. Приети деца яслена група:

АСД-09-870/20.11.2023 г.

АСД-09-869/20.11.2023 г. - отказал се.

 

20.11.2023Г. Детска градина №40 "Детски свят" обявява 1/едно/ свободно място за яслена група - деца родени 2021 година.

 

31.07.2023г.  Детска градина №40 "Детски свят" обявява 2/две/ свободни места за втора група - деца родени 2019 година.

 24.07.2023 г.Приети деца яслена група :

АСД-09-561/17.07.2023 г.

Приети деца първа група :

АСД-09-562/17.07.2023 г.

АСД-09-563/17.07.2023 г.

 

17.07.2023 г. Детска градина 40 "Детски свят" обявява 1/едно/ свободно място за яслена група - деца родени 2021 година и 2/две/ свободни места за първа възрастова група за деца родени 2020 година.

 

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна  - https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf 

 

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските детски градини на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година - https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf