ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Проекти и национални програми

       През 2020г. Детска градина № 40 „Детски свят“ е одобрена по два проекта:

  1. Национална програма 5 на МОН „Упяваме заедно“, модул “Хубаво е в детската градина“ – изграждане на LEGO стая за адаптация на деца в първа група.
  2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Изграждане на площадки по БДП“.

       През 2023г. Детската градина спечели поредният  проект по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ на Министерството на образованието и науката.  През периода м.Октомври 2023 - до м. Май 2024 г. децата ще бъдат включени в допълнителни дейности - народни танци- два пъти месечно и LEGO education - два пъти месечно. Допълнителните дейности са безплатни и ще се провеждат от сертифицирани обучители.