ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Група Златна рибка

Ще минат много дни и нощи, но всеки ще си спомня още,
за своите приятели добри, за всички мигове чудесни,
за общите мечти и песни, и този спомен дълго ще гори!