ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Допълнителни образователни дейности

Допълнителни образователни дейности

      Чрез Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите на детето по седемте направления.

    Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с интересите и потребностите на децата.

        Видове допълнителни форми: Самостоятелни дейности по избор на детето - в зависимост от условията в групата. Дейности, организирани от детския учител - различни видове игри, състезания, конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти от околната среда. Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации,     както в учебно, така и в неучебно време.

         Допълнителни форми използвани в учебно време: Самостоятелните дейности по избор на детето - дейности, организирани от детския учител. Време на организиране: от 15 септември до 31 май на съответната година.Тези допълнителни форми се прилагат в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън.

        Допълнителни форми използвани през неучебно време: Самостоятелни дейности по избор на детето, организирани от детския учител. Време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съответната година. Тези допълнителни форми се прилагат в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън.

    ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ са дейности по интереси, които подпомагат детето да стане по-самостоятелно, да проявява своите заложби, инициатива и творчество:

    Допълнителните дейности се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство;

     Допълнителните дейности се организират за децата, които посещават детската градина;

     Допълнителните дейности са платени от родителите (или безплатни) форми на обучение, осигуряващи развитие на интересите и способностите на децата;

      Осъществяват се по желание и избор на родителите, в зависимост от наклонностите и възрастта на децата;

      Участието на детето в дейностите може да бъде прекратявано и подновявано по желание на родителите;

      Провеждат се по график в свободен от регламентирани занимания режимен момент;

      Провеждат се с помощта на висококвалифицирани специалисти.

      Външните преподаватели отговарят за живота и здравето на децата по време на обучението и при придвижването им от групите до помещението за обучение и обратно;

     Външните учители са длъжни да спазват графика за провеждане на допълнителните дейности и да провеждат стриктно и отговорно заниманията с децата. 

     Посещавайки допълнителни образователни дейности децата развиват своите способности и талант. Активизират мисленето, стимулират въобръжението, разширяват познанията и обогатяват впечатленията си. Разтоварват се и се забавляват .

       Резултатите от провежданите допълнителни дейности се демонстрират на открити занимания или на празници, организирани от детската градина.

      Видовете допълнителни педагогически услуги, провеждани в детската градина се определят с решение на Педагогически съвет.

    Допълнителни дейности, които ще се провеждат безплатно през настоящата учебна 2023-2024 година  в ДГ№40 “Детски свят“: 

 • Плуване
 • Народни танци
 • LEGO education                                                                                                                                                                                                 Плуване                                          

        Заниманията по плуване в предучилищна възраст оказват многостранно положително и дълготрайно влияние върху организма на децата. Поставят се основите на доброто здраве, активните движения във водна среда стимулират физическото и психомоторното развитие. Тренировките намаляват стреса, развиват у децата смелост, самостоятелност, дисциплина, цeлeycтpeмeнocт, пocтoянcтвo, caмoĸoнтpoл и peшитeлнocт.  Плуването е един от малкото спортове, при които равномерно се натоварват всички мускулни групи. То помага за изграждането на правилна стойка и подпомага корекцията на гръбначни изкривявания при децата. Подобрява координацията, мускулния тонус и функцията на сърцето.

        Ползите от плуването са многобройни. Ние ви представяме няколко от тях:

 1. Здраве

  Плуването, подобрява работата на сърцето, сърдечно-съдовата система и състоянието на белите дробове, то увеличава капацитета им, което означава повече кислород в клетките и мускулите. С продължителното занимание в басейн се развиват гъвкавостта, балансът и се избягват здравословни проблеми, свързани както с детското затлъстяване, така и с диабета. Плуването развива красиво и хармонично тяло.

  Плуването закалява организма и децата боледуват по-рядко. Това става чрез активиране механизма на адаптация на тялото към различни температури на въздуха и водата. Тялото не боледува от студено, тялото боледува, когато твърде дълго е изложено на топлина и комфорт, защото губи естествената си способност да се адаптира.

  Децата имат неизчерпаема енергия. Плуването ангажира всички мускулни групи и така се изразходва енергия, като в същото време не се натоварват ставите и костите. 

 2. Безопасност
  Ако запишете детето си на плуване, вие повишавате неговата безопасност във вода. По този начин развивате в него изключително важния инстинкт за самосъхранение. Плуването е животоспасяващо умение. Да можеш да плуваш, означава да оцелееш във водна среда.
 3. Дисциплина
  Децата, които наистина харесват плуването е възможно да се включат във водни спортове и дори да станат част от отбор. Този тип състезания ги учат на дисциплина и развиват тяхната психика.
 4. Психично здраве
  Времето, прекарано във водата, е с положително отражение върху психическото здраве на децата. Плуването може да подобри настроението и да намали тревожността. То подобрява съня и релаксира психиката.Семейства, които плуват заедно със своите деца, са много сплотени.  
 5. Спорт за цял живот
  Ако детето ви се научи да плува на ранна възраст, неговите умения ще се развият във времето и е вероятно цял живот да се придържа към спорта. Качеството и продължителността на живота значително се повишават. Научете децата си да плуват от малки и подобрете живота им. 
   

     За да запишете детето си на плуване е необходимо да предоставите медицинска бележка удостоверяваща, че то няма здравословни проблеми - издадена от личният лекар, да попълните декларация и да му подготвите:

 1.  Бански костюм
 2. Плувна шапка
 3. Очила за плуване
 4. Халат за баня/ хавлия
 5. Джапанки

     Посещавайки занимания по плуване  в детската градина децата получават начални умения за поведение и придвижване във водата, гмуркане и игри. Нашата цел е да ги направим по-здрави, по-калени и с позитивна нагласа към заниманията във водата.