ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Материална база

Материална база и техническа осигуреност

      Централната сграда на ДГ № 40 „Детски свят” се намира в централната част на ж.к. „Вл. Варненчик”. Tя е съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.  ДГ № 40 се отоплява с природен газ, като разполага и с малки мощности за алтернативно отопление от соларен източник.  Извършен е капиталов ремонт-смяна на дограма, външна топлоизолация и смяна на осветлението. В рамките на 4 години материалната и техническа база бе изцяло обновена и превърна детска градина № 40  в истински ДЕТСКИ СВЯТ - уютен, съвременен и красив. Всеки офис е с теракот, ново мебелно  обзавеждане и съдомиялни машини. Обновеният коридир е с ново подово покритие и с подменени радиатори за парното, а децата са привлечени от обособените Кът по Монтесори и Сензорен кът.

     В ДГ съществуват 11 групи за деца на възраст от 1 до 7 г., които са сформирани по възрастов признак – една яслена група, 9 групи  за деца от 3 до 7 години и новооткрита група за деца със СОП. От учебната 2023/2024 функционира ново помещение (група за деца със СОП) създадено по проект на европейското командване на САЩ и предоставен на българския народ чрез сътрудничеството между посолството на САЩ и Община Варна. Бяха напълно обновени и две детски площадки.

     Условията за възпитание и образование в детското заведение са отлични, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

      ДГ са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата. Просторни занимални – с ламинат, подменени радиатори и съвременни мебели. Нови свежи помещения за създаване на хигиенни навици у децата. Всички групи  са оборудвани с тъчскрийн екрани.

      Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група. ДГ има изграден просторен физкултурен салон - място за спорт, състезания и празници, както и  закрит плувен басейн, който спомага за по-доброто физическо развитие на децата. Благодарение на  Националната програма на МОН за осигуряване на съвременна  образователна среда,  в градината разполагаме с две чудесни площадки по БДП: една на открито и една голяма подвижна, която се ползва в занималните и салона.