ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Екип

       В ДГ №40 „Детски свят“ работят педагогически специалисти с доказани професионални качества. Съставът им е подмладен с амбициозни, търсещи и талантливи личности, отстояващи достойно мястото си сред останалите дългогодишни професионалисти. 

     През учебната 2022/2023г, ДГ №40 „Детски свят“, спечели Награда Варна в системата на Училищното и предучилищното образование, в категорията Колектив на годината.

       Детската градина се посещава от 320 деца, за които се грижат, възпитават и обучават 24 педагогически и 14 непедагогически специалисти. Високото образование и добрата квалификация на учителите са добър „инвестиционен капитал“ за бъдещи добри педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи.

     Тенденцията за вбъдеще трябва да се запази такава, каквато традиционно е била и до сега, за непрекъснато повишаване квалификацията на персонала, като водещи в тази дейност са директорът и педагогическите специалисти.