ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Кратки правила за първа медицинска помощ

В продължение на няколко дни сестра Колева запозна децата от всички групи на ДГ 40 "Детски свят" с "Кратките правила за оказване на първа медицинска помощ". На децата беше показана презентация и се проведе беседа по темата. Играха се интересни сюжетно-ролеви игри. Разказани им бяха различни случки, при които може да се наложи оказване на първа помощ. Децата затвърдиха знанията си за "Безопасна игра" и за телефона за спешни случаи 112.