ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Конкурс по документи за извършване на ремонт на товарен портал в ДГ №40 "Детски свят"

 

ДГ №40 "Детски свят" обявява Конкурс по документи за извършване ремонт на товарен портал в ДГ №40 "Детски свят".

Срок за подаване на документите до 24.06.2024 год. - 12.00 часа.

Прилагаме количествена сметка:

Прикачени документи

Количествена сметка