ДГ № 40 "Детски свят"
ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА В ГР. ВАРНА

Конкурс по документи за извършване укрепване на стълби

ДГ №40 "Детски свят" обявава Конкурс по документи за извършване на укрепване на стълби  2 етаж, Блок А-топла връзка на ДГ №40 "Детски свят".
Срoк на подаване на документи до 27.06.2024 год. 12.00 часа 
Прилагаме количествена сметка:

Прикачени документи

Количествена сметка