logo-opnoir-300

„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 ГОДИНА

logo-opnoir-300

Проект BG05M20P001 – 2.010 – 0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” : Кампания Септември 2019 – Септември 2020

На 10 и 11 юли 2020г. учителите и педагогическите специалисти на ДГ40 „Детски свят“ – гр. Варна взеха участие в обучение по Проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”: Кампания Септември 2019 – Септември 2020 Тематично направление 19-004-001:

Проект ВG05М20Р001- 2.010 – 0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg         Педагогическите специалисти в  ДГ 40,,Детски свят“ Варна участват по Проект ВG05М20Р001-2.010-0001,,Квалификация за професионално

evro-proekt-head

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

От началото на учебната година ДГ се включва в Проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, -съфинансирана от ЕСФ. http://opnoir.bg

hand

Информация за Методическата среща на 19.12.2017

ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg     ИНФОРМАЦИЯ от Нела Вълчева Никифорова Директор на ДГ № 40 “Детски свят”, гр. Варна На 19.12.2017