evro-proekt-head

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

От началото на учебната година ДГ се включва в Проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, -съфинансирана от ЕСФ. http://opnoir.bg

hand

Информация за Методическата среща на 19.12.2017

ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg     ИНФОРМАЦИЯ от Нела Вълчева Никифорова Директор на ДГ № 40 “Детски свят”, гр. Варна На 19.12.2017

healthedu

16 октомври – Световен ден на храните

Като следваща стъпка по международния проект HealthEDU  използвайки образователната платформа “Енвижън” , децата от III А група “Слънчице” забавлявайки се, успяха да приложат своите умения , приготвяйки забавни и здравословни десерти и храни – таратор, сандвичи, плодови шишчета. Момчетата пък

healthedu

Проект “Здравословно хранене” – HealthEDU

На 6 октомври 2017 г. чествахме Световният ден на усмивката! Празникът е посветен на доброто настроение и добрите дела, и неговото мото е: “Направи добро. Помогни на някого да се усмихне!”   Инициативата е обвързана с работата на детската градина

dg40_logo

“Изкуството – средство за творческо развитие на децата от ПВ” – План и Информация за работа по проект Изкуство

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg   „Влияние на изкуството върху творческото развитие на децата от предучилищна възраст” Чрез  вътрешния проект в ДГ