ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА за доставка на продукти по схема “УЧИЛИЩЕН ПЛОД”

logoped

ДГ 40 обявява свободно място за логопед и ресурсен учител

Изх. №: 313/13.12.2017 г. ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg   До г-жа Генова Началника на РУО град Варна ОБЯВА от Нела Вълчева Никифорова

hand

ДГ №40 “Детски свят” обявява конкурс за свободно място за психолог, по чл. 68, ал.1, за работа по Проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

konkurs

ДГ № 40 „Детски свят“ обявява Конкурс за отдаване под наем на помещениe, публична общинска собственост, за образователни дейности

На основание Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на Общински съвет – Варна, Заповед № 1969 от 16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна, ДГ № 40 „Детски свят“ обявява Конкурс за отдаване под

13.09.2017г. ДГ №40 “Детски свят”, гр. Варна обявява 1 свободно място за спасител на закрит басейн в ДГ

ДГ №40 “Детски свят”, гр. Варна обявява 1 свободно място за спасител на закрит басейн в ДГ. Обявата и необходимите документи можете да видите тук.