Заповед за избор на фирма по процедура “УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА УЧИЛИЩНО МЛЯКО ЗА 2019-2020г.

Oбява за отдаване помещение под наем

 ДЕТСКА  ГРАДИНА   № 40 “ДЕТСКИ СВЯТ“ О  Б  Я  В  А   На основание чл.259 от ЗПУО, заповеди № 1969/16.06.2014 г. и 3642/03.10.2016 г., на Кмета на Община Варна и чл.9 във връзка с чл.1, ал.2 от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА за доставка на продукти по схема “УЧИЛИЩЕН ПЛОД”

logoped

ДГ 40 обявява свободно място за логопед и ресурсен учител

Изх. №: 313/13.12.2017 г. ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg   До г-жа Генова Началника на РУО град Варна ОБЯВА от Нела Вълчева Никифорова