obqva

ДГ №40 “Детски свят” обявява 1/2 свободно място за длъжност “Ресурсен учител”

ОБЯВА ДГ №40 “Детски свят” обявява 1/2 свободно място за длъжност “Ресурсен учител” за работа по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Документи се подават  в канцеларията на ЗАС до 30.10.2019 г.

no_tran%d0%b9%d0%b9%d0%b9te_detected_23_21476731

ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg Обява ДГ №40 “Детски свят” обявява 2 свободни места за длъжност “Помощник на учителя” за работа по проект

Заповед за избор на фирма по процедура “УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА УЧИЛИЩНО МЛЯКО ЗА 2019-2020г.

Oбява за отдаване помещение под наем

 ДЕТСКА  ГРАДИНА   № 40 “ДЕТСКИ СВЯТ“ О  Б  Я  В  А   На основание чл.259 от ЗПУО, заповеди № 1969/16.06.2014 г. и 3642/03.10.2016 г., на Кмета на Община Варна и чл.9 във връзка с чл.1, ал.2 от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА