obqva

ДГ №40 “Детски свят” обявява 1 свободно място за длъжност “Помощник на учителя”

ДГ №40 “Детски свят” обявява 1 свободно място за длъжност “Помощник на учителя”  за работа по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Срок за подаване на заявления до 14.11.2019 г в канцеларията на ЗАС в  ДГ№40 “Детски свят” от

obqva

ДГ №40 ” Детски свят” набира офертни предложения за изнасяне на Новогодишни представления за децата от ДГ №40 “Детски свят”, от лицензирани Куклени театри

ДГ №40 ” Детски свят” набира офертни предложения за: Изнасяне на Новогодишни представления за децата от ДГ №40 “Детски свят”, от лицензирани Куклени театри. Срок за подаване на офертните предложения от 9 00 часа до 16 00 часа до 31.10.2019

obqva

ДГ №40 ” Детски свят” набира офертни предложения за комплексно обслужване от Служба по трудова медицина и Задължителни периодични медицински прегледи

ДГ №40 ” Детски свят” набира офертни предложения за: комплексно обслужване от Служба по трудова медицина и Задължителни периодични медицински прегледи. Срок за подаване на офертните предложения от 9 00 часа до 16 00 часа  до 31.10.2019 г.

obqva

ДГ №40 “Детски свят” обявява 1/2 свободно място за длъжност “Ресурсен учител”

ОБЯВА ДГ №40 “Детски свят” обявява 1/2 свободно място за длъжност “Ресурсен учител” за работа по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Документи се подават  в канцеларията на ЗАС до 30.10.2019 г.

no_tran%d0%b9%d0%b9%d0%b9te_detected_23_21476731

ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg Обява ДГ №40 “Детски свят” обявява 2 свободни места за длъжност “Помощник на учителя” за работа по проект