ДГ №40 ” Детски свят” обявява свободни работни места

ДГ №40 ” Детски свят” обявява следните свободни работни места: 1. Учител детска група- 2 места по чл.68,ал.1,т.3 във връзка с чл.70 от КТ. 2. Зам.директор АСД-1/2 щатна бройка/ на 4 часа/ – чл.67,ал.1 във връзка с чл.70 от КТ.

ДГ №40 ” Детски свят” обявява конкурс за набиране на фирми за извършване на ремонтни дейности

ДГ №40 ” Детски свят” обявява конкурс за набиране на фирми за извършване на следните ремонтни дейности: 1.Реконструкция и модернизация на група “Звездичка”в корпус “Б”. 2.Отстраняване теч от канализацията и водопровода в офис в тяло “Б” Изтеглете необходимата документация от

ДГ №40 ” Детски свят” обявява набиране на оферти за извършване на “Ремонт на отоплителна инсталация / подмяна на радиатори/

ДГ №40 ” Детски свят” обявява набиране на оферти за извършване на “Ремонт на отоплителна инсталация / подмяна на радиатори/в група ” Златна рибка” . Срок на подаване на офертите от 29.06.2021 г от 8.00 часа. до 02.07.2021 г. до

konkurs

Kонкурс за избор на изпълнител на строително-ремонтни работи

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg П О К А Н А от Ваня Димитрова директор на ДГ № 40 „Детски свят” –

ДГ№40 ” Детски свят” набира оферти за обслужване от служби по трудова медицина.

ДГ №40 ” Детски свят” набира оферти за обслужване от служби по трудова медицина. Срок на подаване на оферти до 26.10.2020 год.