ДГ №40 ” Детски свят” обява едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател” по Проект: ”АПСПО”

ДГ №40 ” Детски свят” обява   едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател” по Проект:”АПСПО”. Вид на трудов договор:чл.68, ал.1, т.3, във връзка с чл.70 от КТ. Заявление се приемат от 05.11.2021 год. до 09.11.2021 год. от 8,00 часа

ДГ №40 ” Детски свят” обява едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател” по Проект:”АПСПО”

ДГ №40 ” Детски свят” обява   едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател” по Проект:”АПСПО”. Вид на трудов договор:чл.68, ал.1, т.3, във връзка с чл.70 от КТ. Заявление се приемат от 27.09.2021 год. до 28.09.2021 год. от 8,00 часа

ДГ №40 ” Детски свят ” обявява едно свободно място за длъжност ” Помощник на учителя”

ДГ №40 ” Детски свят ” обявява едно свободно място за длъжност ” Помощник на учителя” по Проект ” Активно приобщаване в систмата на предуучилищното образование”. Вид на трудовия договор: чл.68,ал.1.,т.3, във връзка с чл.70 от КТ. Документи се приемат

ДГ №40 ” Детски свят” обявява свободни работни места

ДГ №40 ” Детски свят” обявява следните свободни работни места: 1. Учител детска група- 2 места по чл.68,ал.1,т.3 във връзка с чл.70 от КТ. 2. Зам.директор АСД-1/2 щатна бройка/ на 4 часа/ – чл.67,ал.1 във връзка с чл.70 от КТ.

ДГ №40 ” Детски свят” обявява конкурс за набиране на фирми за извършване на ремонтни дейности

ДГ №40 ” Детски свят” обявява конкурс за набиране на фирми за извършване на следните ремонтни дейности: 1.Реконструкция и модернизация на група “Звездичка”в корпус “Б”. 2.Отстраняване теч от канализацията и водопровода в офис в тяло “Б” Изтеглете необходимата документация от