” ДГ №40 ” Детски свят ” обявава конкурс по документи за извършване на реконструкция и модернизация на група “Буратино”в блок “В” от ДГ №40 “Детски свят “.

” ДГ №40 ” Детски свят ” обявава конкурс по документи за извършване на реконструкция и модернизация на група “Буратино”в блок “В” от ДГ №40 “Детски свят “. ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ИЗГОТВЕНА ОТ ОП “ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” Срок на подаване на

ДГ №40 ” Детски свят” обява едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател” по Проект: ”АПСПО”

ДГ №40 ” Детски свят” обява   едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател” по Проект:”АПСПО”. Вид на трудов договор:чл.68, ал.1, т.3, във връзка с чл.70 от КТ. Заявление се приемат от 05.11.2021 год. до 09.11.2021 год. от 8,00 часа

ДГ №40 ” Детски свят” обява едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател” по Проект:”АПСПО”

ДГ №40 ” Детски свят” обява   едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател” по Проект:”АПСПО”. Вид на трудов договор:чл.68, ал.1, т.3, във връзка с чл.70 от КТ. Заявление се приемат от 27.09.2021 год. до 28.09.2021 год. от 8,00 часа

ДГ №40 ” Детски свят ” обявява едно свободно място за длъжност ” Помощник на учителя”

ДГ №40 ” Детски свят ” обявява едно свободно място за длъжност ” Помощник на учителя” по Проект ” Активно приобщаване в систмата на предуучилищното образование”. Вид на трудовия договор: чл.68,ал.1.,т.3, във връзка с чл.70 от КТ. Документи се приемат

ДГ №40 ” Детски свят” обявява свободни работни места

ДГ №40 ” Детски свят” обявява следните свободни работни места: 1. Учител детска група- 2 места по чл.68,ал.1,т.3 във връзка с чл.70 от КТ. 2. Зам.директор АСД-1/2 щатна бройка/ на 4 часа/ – чл.67,ал.1 във връзка с чл.70 от КТ.