Набиране оферти за ремонт

  Набираме оферти от 06.11.2020г. до10.11.2020г./до16,00ч./в деловодството или по имейл на ДГ. Изтеглиориентировъчна количествено – стойностна сметка от тук.  

ДГ№40 ” Детски свят” набира оферти за обслужване от служби по трудова медицина.

ДГ №40 ” Детски свят” набира оферти за обслужване от служби по трудова медицина. Срок на подаване на оферти до 26.10.2020 год.

ДГ №40 “Детски свят” обявява 1 свободно място за длъжност “Помощник на учителя”

ДГ №40 “Детски свят” обявява 1 свободно място за длъжност “Помощник на учителя”  за работа по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Срок за подаване на заявления до 08.09.2020 г. в канцеларията на   ДГ№40 “Детски свят” от 8 00

Прием на деца родени през 2015г.

ДГ 40 “Детски свят” обявява две свободни места за деца родени през 2015г. Срок за подаване на документи от 10.01.20г. до 13.01.20г.

obqva

ДГ №40 “Детски свят” набира оферти за демонтаж на стара ограда, изработка, доставка и монтаж на метална ограда.

ДГ №40 “Детски свят” набира оферти за демонтаж на стара ограда, изработка, доставка и монтаж на метална ограда. Срок за подаване на офертите е 22.11.2019 г.