dsc06125_15441_5061_21431

Права на детето

Права на детето ПРАВА НА ДЕТЕТО по Закона за закрила на детето Право на закрила Всяко дете има право на закрила за   нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита   на неговите права и интереси.

logo_300

СВОБОДНИ МЕСТА /резултати от обявените свободни места и свободни места от 19.09.2016 г. /

Резултати от обявените свободни места: Прието 1 дете, родено през 2011 г. – Анислава Станиславова Андреева. За родените през 2010 г. деца няма желаещи. Обявяване на свободни места от 19.09.2016 г. ,за родени деца през 2010 г. – 4 места.