ДГ №40 ” Детски свят”, обявява свободни места за деца

ДГ №40 ” Детски свят”, обявява  свободни места за  деца родени: 1. Деца родени 2015 година – 2 2. Деца родени 2016 година – 2 Срок подаване на заявления от 16.08.2021 год. до 20.08.2021 г. от 8.30 ч. до 16,30

Обява за свободни места

ДГ№40 ” ДЕТСКИ СВЯТ” Обявява следните свободни места: 1.Деца родени през 2019 година,яслена група-5 2.Деца родени през първото полугодие на 2019 година,първа група вариант -5 3.Деца родени през 2018 година, първа група – 5 4.Деца родени през 2017 година,втора група

Резултати от обявените свободни места

Приети деца с входящ номер както следва: 1.Деца родени първо полугодие на 2019 г.-първа група Вариант: -АСД-09-468/12,07,2021 Г. -8,00 ЧАСА -АСД-09-470/12,07,2021 Г.-9,35 ЧАСА -АСД-09-475/12,07,2021 Г.-15,10 ЧАСА -.АСД-09-478/13,07,2021 Г.-14,50 ЧАСА -АСД-09-487/15,07,2021 Г.-11,10 ЧАСА -АСД-09-488/15,07,2021 Г.-11,20 ЧАСА -.АСД-09-489/15,07,2021 Г.-11,30 ЧАСА -.АСД-09-490/15,07,2021Г.-11,40 ЧАСА

Свободни места за деца

ДГ №40 ” Детски свят”, обявява прием на деца както следва: 1. Деца родени 2019 год. първо полугодие/  за първа група ВАРИАНТ /- 5 деца 2. Деца родени 2018 год.- 5 деца/ първа група / 3. Деца родени 2017 год. – 3 деца

Свободни места за деца

ДГ №40 ” Детски свят” обявява следните  свободни места: Две свободни места за деца, родени 2015 г.-Трета подготвителна група Дата на публикуване: 08.02.2021 г. Час на публикуване: 08:00 ч.