Резултати от обявените свободни места от 28.11.2016 г.

Резултати от обявените свободни места от 28.11.2016 г. Приети деца яслена група: 1.Златомир Г.Петров 2.Теодор К.Тодоров За родените през 2010 г. деца няма желаещи.

ДГ №40 „ДЕТСКИ СВЯТ“ обявява прием на заявления от 05.12 до 09.12.2016 г.

ДГ №40 „ДЕТСКИ СВЯТ“ обявява прием на заявления от 05.12 до 09.12.2016 година за следните възрастови групи: Яслена група – 1 място Родени 2011 година – 1 място Родени 2010 година – 4места Обявяване на резултатите на 12.12.2016 г.

ДГ № 40 “Детски свят” обявява свободни места за деца

ДГ №40 „ДЕТСКИ СВЯТ“ обявява прием на заявления от 28.11 до 02.12.2016 година за следните възрастови групи: Яслена група – 2 места, Родени 2010 година – 4 места Обявяване на резултатите на 05.12.2016 г.

Резултат от обявеното 1 свободно място за деца, родени през 2012 г.

Резултат от обявеното 1 свободно място за деца, родени през 2012 г. За обявеното 1 място за деца, родени през 2012 г. е приет Кристиян Мирославов Николов.

logo_300

Родителски срещи на групите в ДГ №40 “Детски свят”

СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  чл. 208, ал. 1  от ЗПУО и чл. 37 и чл. 38 от Наредба № 5/2016 г. за предучилищно образование и във връзка с влизането в сила на новия