message1

Писмо от министъра на МОН, свързано с изисквания към дейността на Училищните настоятелства

Писмо от министъра на МОН, свързано с изисквания към дейността на Училищните настоятелства. Писмото можете да прегледате или изтеглите от тук.

pravatami1

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ № 40 „ДЕТСКИ СВЯТ”

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ №  40 „ДЕТСКИ СВЯТ” 1. Здравно-профилактична карта на детето, съдържаща следната информация: Данни за детето – име, презиме и фамилия, дата на раждане, адрес на родителите; Раздел І –

parent_meeting1

Родителска среща за родителите на новоприетите деца от яслена и първа група 01.08.2017г.

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg     СЪОБЩЕНИЕ   НА 01.08.2017г. (ВТОРНИК), ОТ 17.00 ЧАСА, ВЪВ  ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ЩЕ СЕ

ДГ №40 „ДЕТСКИ СВЯТ“ обявява прием на заявления от 03.07. до 10.07.2017 година за следните възрастови групи:

ДГ №40 „ДЕТСКИ СВЯТ“ обявява прием на заявления от 03.07. ( от 10.00 ч. ) до 10.07.2017 година (до 16.30 ч.) за следните възрастови групи: Деца родени 2014 година : 5 места Деца родени 2011 година : 5 места  

Резултати от обявените свободни места от 24.04.2017 г.

Резултати от обявените свободни места от 24.04.2017 г. Приети деца родени 2011 година:  Александър Сираков ЕГН:114308****