Обява за свободни места – ДГ № 40 „Детски свят”

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: 1.  1 свободно место за яслена група, за деца родени през 2017-2018 г. 2. 1 свободно място за 1-ва група, за деца родени през 2016 г.   Кандидатстването се извършва със заявление от родителя

meetings11

Каним на редовно заседание членовете на Обществения съвет към ДГ № 40 „Детски свят” на 10.07.19 г. /сряда/, от 17.30 ч., в учителската стая

ПОКАНА     Каним на редовно заседание членовете на Обществения съвет към ДГ № 40 „Детски свят” на 10.07.19 г. /сряда/, от 17.30 ч., в учителската стая. Дневен ред: Отчет за полугодието. Организация на заплануваните ремонтни дейности. Разни.  

parent_meeting1

ПОКАНА – Родителска среща с родителите на децата, приети в 1-ва група

ПОКАНА Уважаеми родители, на 09.07.2019 г. (вторник) от 17:30 часа, ще се проведе родителска среща във физкултурния салон на децата приети в 1-ва група.

parent_meeting1

ПОКАНА – Родителска среща с родителите на децата, приети в яслена група – ДЕТСКА ГРАДИНА №40 ДЕТСКИ СВЯТ – гр. Варна

ПОКАНА Уважаеми родители, на 19.06.2019 г. от 17:30 часа, ще се проведе родителска среща във физкултурния салон на децата приети в яслена група.

Резултати от обявените свободни места

Прието дете с вх.№АСД-09-653/15.04.2019 г. Срок за потвърждаване на приема 25.04.2019 г.