Резултати от обявените свободни места

Прието дете с вх.№АСД-09-653/15.04.2019 г. Срок за потвърждаване на приема 25.04.2019 г.

meetings1

На 18.IV. 2019 г. /четвъртък/ ще се проведе учредително събрание за ново училищно настоятелство към ДГ № 40 „Детски свят”.

ПОКАНА     На 18.IV. 2019 г. /четвъртък/ ще се проведе учредително събрание за ново училищно настоятелство към ДГ № 40 „Детски свят”. Ръководството кани родителите, чиито деца посещават детското заведение, и желаят да присъстват, от 17.30 ч. в учителската

meetings1

Каним на редовно заседание членовете на Обществения съвет към ДГ № 40 „Детски свят” на 17.04.19 г. /сряда/, от 17.30 ч., в учителската стая.

ПОКАНА     Каним на редовно заседание членовете на Обществения съвет към ДГ № 40 „Детски свят” на 17.04.19 г. /сряда/, от 17.30 ч., в учителската стая. Дневен ред: Запознаване с бюджета на ДГ за 2019 година. Информация за изразходваните

Обява за свободни места – ДГ № 40 „Детски свят”

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: 1 свободно място за деца родени през 2014 година Документи се приемат от 8 до 16 часа в деловодството на ДГ /ЗАС/ до 19.04.2019 г. включително Обявяване на приетите деца на 22.04.2019 г и

Резултати от обявените свободни места

Резултати от обявените свободни места 1.ДЕЦА РОДЕНИ 2014 ГОДИНА-2 с -Вх.№АСД-09-589/26.03.219 г. -Вх.№АСД-09-604/28.03.219 г. 2.ДЕЦА РОДЕНИ 2015 ГОДИНА-2 с -Вх.№АСД-09-590/26.03.219 г. -Вх.№АСД-09-610/29.03.219 г.