covid-19

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ     СЪДЪРЖАНИЕ         Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция 2   Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция  

covid-19

Информирано съгласие Ковид

                              ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,                                гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9;                               тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg   Информирано съгласие Уважаеми родители, Опазването и защитата на здравето и безопасността на децата

Резултат от обявените свободни места за деца

Приети деца: Яслена група- АСД-09-707/30.08.2021, АСД-09-716/31.08.2021 Първа група- АСД-09-705/30.08.2021 АСД-09-706/30.08.2021 АСД-09-708/30.08.2021 АСД-09-726/02.09.2021 Четвърта група- АСД-09-717/31.08.2021

ДГ№40 ” Детски свят” обявява свободни места за деца

ДГ№40 ” Детски свят” обявява свободни места за: 1.Деца родени през 2018 година,първа група -4 2.Деца родени през 2017 година,втора група-2 3.Деца родени през 2016 година,трета група -2 4.Деца родени през 2015 година,четвърта група -2 5.Деца родени през 2019 година,яслена

ДГ №40 ” Детски свят”, обявява свободни места за деца

ДГ №40 ” Детски свят”, обявява  свободни места за  деца родени: 1. Деца родени 2015 година – 2 2. Деца родени 2016 година – 2 Срок подаване на заявления от 16.08.2021 год. до 20.08.2021 г. от 8.30 ч. до 16,30