ДГ№40 ” Детски свят” обявява свободни места за деца

ДГ№40 ” Детски свят” обявява свободни места за: 1.Деца родени през 2018 година,първа група -1 2.Деца родени през 2017 година,втора група-1 3.Деца родени през 2016 година,трета група -1 4.Деца родени през 2015 година,четвърта група -1   Дата на публикуване 29.11.2021 година Час

Резултат от обявените свободни места за деца

Резултат от обявените свободни места за деца: Яслена група-Вх №АСД-09-929/15.11.2021, Вх.АСД-09-950/19.11.2021 Втора група-Вх №АСД-09-928/15.11.2021, Вх.АСД-09-951/19.11.2021

ДГ №40 ” Детски свят” обявява свободни места за:

ДГ №40 ” Детски свят” обявява свободни места за: 1.Деца родени през 2018 година,първа група -1 2.Деца родени през 2017 година,втора група-1 3.Деца родени през 2016 година,трета група -1 4.Деца родени през 2015 година,четвърта група -1 5.Деца родени през 2019

Резултат от обявените свободни места за деца

Резултат от обявените свободни места за деца: деца яслена група с ВХ. АСД-09-868/18.10,2021 г. и АСД-09-873/18.10.2021 г. приети деца първа група– ВХ.АСД-09-881/21.10.2021 г. приети деца трета група -ВХ.АСД-09-867/18.10.2021 г. и АСД-09-871/18.10.2021 г.

ДГ№40 ” Детски свят” обявява свободни места за

ДГ№40 ” Детски свят” обявява свободни места за: 1.Деца родени през 2018 година,първа група – 2 2.Деца родени през 2017 година,втора група- 1 3.Деца родени през 2016 година,трета група – 2 4.Деца родени през 2015 година,четвърта група – 2 5.Деца