Обява за свободни места

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: 1 свободно място за деца родени 2015 г. Срок на подаване на документи: от 19.02.2020 год. до 20.02.2020 год.-децата ще се приемат по  ред на входиране на документите  

Обява за свободни места

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: Две свободни места за яслена група. Срок на подаване на документи: от 28.01.2020 год. до 30.01.2020 год.-децата ще се приемат по  ред на входиране на документите Потвърждаване на прием на 31.01.2020 година

Резултатите от обявените свободни места за деца родени през 2015 г.

Прието дете с ВХ.№ АСД-09-34/10.01.2020 год. – родено 2015 година.

Прием на деца родени през 2015г.

ДГ 40 “Детски свят” обявява две свободни места за деца родени през 2015г. Срок за подаване на документи от 10.01.20г. до 13.01.20г.

Резултатите от обявените свободни места за деца

Приети деца в ДГ №40  “Детски свят” според входящ номер, Родени 2017-2018 г. – АСД-09-1444/28.11.2019 г. Родени 2015 г. – АСД-09-1445/29.11.2019 г.