Обява за свободни места

Във Връзка с предстоящо  класиране на 03.08.2020 г., Ви информирам, че в ДГ №40 “Детски свят” има свободни места както следва: 1. За  яслена група-5 деца 2. За първа група -2 (деца родени 2018 или 2017) 3. За Подготвителна група 

logo-opnoir-300

Проект BG05M20P001 – 2.010 – 0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” : Кампания Септември 2019 – Септември 2020

На 10 и 11 юли 2020г. учителите и педагогическите специалисти на ДГ40 „Детски свят“ – гр. Варна взеха участие в обучение по Проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”: Кампания Септември 2019 – Септември 2020 Тематично направление 19-004-001:

Проект ВG05М20Р001- 2.010 – 0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg         Педагогическите специалисти в  ДГ 40,,Детски свят“ Варна участват по Проект ВG05М20Р001-2.010-0001,,Квалификация за професионално

Обява за свободни места

ДГ №40 ” Детски свят” обявява прием на деца : 1. Деца родени през 2014 г – 1 дете   по входящи номера 2. Деца родени през 2015 г.- 1 дете по входящи номера Документи се приемат от 08.07.2020 г. до

vajno-200x200

Важно съобщение за родителите подали заявление за първа група в ДГ !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Поради допуснати грешки при подаване на заявления за прием в яслена група и деца за първа група.          Молим всички родители които се съмняват във вярността на подаване на заявлението, да дойдат в ДГ №40 „ Детски свят“