cartoon-child-png-41

Обява за свободни места

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: 1. За втора група, деца родени 2015 г. – 2 места 2. За трета група, деца родени 2014 г. – 1 място Класирането се извършва по реда на входящите номера. Кандидатстването се извършва със

Резултати от обявените свободни места

Приети деца в ДГ №40, според входящ №: Деца родени 2017-2018 години: 1.АСД-09-1056/03.09.2019 г. 2.АСД-09-1058/03.09.2019 г. 3.АСД-09-1060/03.09.2019 г. 4.АСД-09-1066/05,09,2019 г. Деца родени 2016: 1.АСД-09-1043/02.09.2019 г. 2.АСД-09-1044/02.09.2019 г.

558579_420026048063267_2042807586_n_22221

Обява за свободни места – ДГ № 40 „Детски свят” – гр. Варна

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: 1. За Яслена група, деца родени 2017 и 2018  г.-2 места 2. За втора втора група, деца родени 2015 година – 5 места 3. За трета група, деца родени 2014 година -5 места I

Обява за свободни места – ДГ № 40 „Детски свят” – ДЕТСКА ГРАДИНА №40 “ДЕТСКИ СВЯТ” – гр. Варна

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: 2 свободни места за деца родени 2016 г. Кандидатстването се извършва със заявление от родителя от 02.09 до 05.09.2019г.в ДГ Класирането се извършва по реда на входящите номера. Записването на приетите деца е от

Родителски срещи за новоприетите деца в първа група

Важно съобщение за родителите на новоприетите деца от първите групи На 28.08.2019 (сряда) ще се проведат родителски срещи както следва: – първа група “Слънчице” -17:15 – първа група “Усмивка” -17:30 За мястото на срещите ще бъдете уведомени допълнително.