График на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в ДГ 40 Детски Свят

  https://dg.is-vn.bg/

Осигуряване на психологическа подкрепа в условията на обучение от разстояние

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование- гр. Варна на бул. „Сливница“ 113, кабинет 3, ще се провежда кризисно психологическо консултиране по график от психолози на

Важно! Прием на деца в първа група за учебната 2020/20121г.

Уважаеми родители, предвид извънредното положение следете срока за подаване на заявления в сайта на Община Варна. Детската градина полага усилия за своевременно приключване на основен ремонт на една от групите, което ще даде възможност бройката за прием да бъде актуализирана.

Обява за свободни места

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: 1 свободно място за деца родени 2015 г. Срок на подаване на документи: от 19.02.2020 год. до 20.02.2020 год.-децата ще се приемат по  ред на входиране на документите  

Обява за свободни места

ДГ № 40 „Детски свят” обявява: Две свободни места за яслена група. Срок на подаване на документи: от 28.01.2020 год. до 30.01.2020 год.-децата ще се приемат по  ред на входиране на документите Потвърждаване на прием на 31.01.2020 година