Стратегия за развитие на ДГ

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/, гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg   СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ №40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА   Стратегия

sabranie

Протокол Настоятелство – 07.11.17 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П  Р  О  Т  О  К  О  Л От Общото събрание на сдружение „Настоятелство при ОДЗ – 11 „Детски свят” – Варна   Днес – 07.11.2017 г. в гр. Варна, в сградата на ДГ- 40 „Детски свят” в

plan-your-goal-icon-original

План на Настоятелството за уч. 2017-2018 г.

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ 40 „ДЕТСКИ СВЯТ” ГРАД ВАРНА     Утвърил! Председател на съвета на настоятелите ПЛАН ЗА РАБОТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОто НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА   ЦЕЛ Обединяване на усилията на родители, учители и общественици за подпомагане

otchet

Отчет на Решенията на Настоятелството с Протокол № 16, от 21.02.2017 г.

На събрание на Настоятелството, с Протокол  № 16, от 21.02.2017 г., бeше направен отчет  на изпълнението на взетите  решения на 27.10.2016 г.:   Разширен и ремонтиран е кабинета за ресурсно подпомагане. Изградена е оптична интернет мрежа в ДГ. Закупен е

resheniq

Решения взети на събрание на Настоятелството от 27.10.2016г.

На събрание на Настоятелството, с Протокол  № 15, от 27.10.2016 г., бяха  взети следните решения:   Да се разшири кабинета за ресурсно подпомагане. Да се изгради оптична интернет мрежа в ДГ. Да се закупи принтер за дейността на ДГ. Да