Планове и правилници

  Планове ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ – 2019 – 2020 г. План за работата на комисията по БДП към ДГ през учебната 2019 – 2020 г. Празничен календар 2019-2020 година Годишен комплексен план – 2019-2020 г.

“Мисия” и “Визия” на ДГ №40 “Детски свят”

Визия на ДГ № 40 “Детски свят” ДГ № 40 “Детски свят” е съвременна детска градина, открита през 1976 г. и  функционира с 10 групи при списъчен състав 272 деца. Дейността в детската градина се осъществяваше от 42 служители, от