covid-19

В ситуация на епидемична обстановка от COVID-19 и действащите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021/2022г., утвърдени от Министерството на образованието и науката и съгласувани с Министерството на здравеопазването има

covid-19

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ     СЪДЪРЖАНИЕ         Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция 2   Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция  

covid-19

Информирано съгласие Ковид

                              ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,                                гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9;                               тел.:052/510688; 0882567082; e–mail:detskisvqt40@abv.bg   Информирано съгласие Уважаеми родители, Опазването и защитата на здравето и безопасността на децата

Планове и правилници

  Планове Годишен комплексен план – 2021 – 2022 г. Модел за работа с новоприетите деца и техните семейства План за защита при бедствия, аварии и пожари 20-21 г ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА РАЗВИТИЕ на ДГ

“Мисия” и “Визия” на ДГ №40 “Детски свят”

Визия на ДГ № 40 “Детски свят” ДГ № 40 “Детски свят” е съвременна детска градина, открита през 1976 г. и  функционира с 10 групи при списъчен състав 272 деца. Дейността в детската градина се осъществяваше от 42 служители, от