Планове и правилници

  Планове ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР за 2018 – 2019 учебна година Годишен комплексен план 2018-2019 г. План за работа с родителите План на Комисията по БДП за уч. 2018-19 Програма правосл. ценности План БДП 17-18 План за работа с родителитe на

“Мисия” и “Визия” на ДГ №40 “Детски свят”

Визия на ДГ № 40 “Детски свят” ДГ № 40 “Детски свят” е съвременна детска градина, открита през 1976 г. и  функционира с 10 групи при списъчен състав 272 деца. Дейността в детската градина се осъществяваше от 42 служители, от