График за провеждане на занятията по Допълнителни дейности в ДГ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ             » ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН:                         Школа по народни танци понеделник от 16.30 – 17.30ч. сряда от 16.30 – 17.30ч.                         Школа по съвременни танци понеделник от 11.00 – 12.00ч. сряда

Планове и правилници

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР за 2018 – 2019 учебна година Планове План БДП 17-18 План за работа с родителитe на ДГ 40 за 2017-2018г. ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР 2017-2018г. Правилници Вътрешни правила относно организирането на културни мероприятия /куклени театри, спектакли, тържества, представления, постановки, балове,

“Мисия” и “Визия” на ДГ №40 “Детски свят”

Визия на ДГ № 40 “Детски свят” ДГ № 40 “Детски свят” е съвременна детска градина, открита през 1976 г. и  функционира с 10 групи при списъчен състав 272 деца. Дейността в детската градина се осъществяваше от 42 служители, от