logo_150

ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,
гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9; тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg

 

 

Уважаеми родители,

Ръководството на ДГ Ви уведомява, че:

  • От 5.02. /вторник/ се възстановява приема на децата по групи, съблюдавайки изискванията на РЗИ за контакт и неконтакт със ЗБ.
  • От 6.02. се възстановяват заниманията по плуване.
  • На 19.02. /вторник/ от 17.30 ч във физкултурния салон ще се проведе обща среща на родители, чиито деца посещават ІV А ПГ и ІV Б ПГ групи. Ще бъдат представени учителите от ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, които през новата 2019/20 година ща поемат І клас.
  • Предстои провеждане на родителски срещи в І, ІІ и ІІІ групи по предварително изготвен график.