Резултати от обявените свободни места:
Прието 1 дете, родено през 2011 г. – Анислава Станиславова Андреева.
За родените през 2010 г. деца няма желаещи.

Обявяване на свободни места от 19.09.2016 г. ,за родени деца през 2010 г. – 4 места.
Резултатите ще се обявят на 26.09.2016 г.