Резултати от обявените свободни места

1.ДЕЦА РОДЕНИ 2014 ГОДИНА-2 с

-Вх.№АСД-09-589/26.03.219 г.

-Вх.№АСД-09-604/28.03.219 г.

2.ДЕЦА РОДЕНИ 2015 ГОДИНА-2 с

-Вх.№АСД-09-590/26.03.219 г.

-Вх.№АСД-09-610/29.03.219 г.