Резултат от обявените свободни места за деца:
деца яслена група с ВХ. АСД-09-868/18.10,2021 г. и АСД-09-873/18.10.2021 г.
приети деца първа група– ВХ.АСД-09-881/21.10.2021 г.
приети деца трета група -ВХ.АСД-09-867/18.10.2021 г. и АСД-09-871/18.10.2021 г.