Политика за поверителност и защита на личните данни

ДГ № 40 “Детски свят”,  град Варна

18 октомври 2018 г.

  1. Общи

detskisvqt40.com е уебсайт, управляван от ДГ № 40 „Детски свят“, град Варна, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. „Шести септември“, до бл. 9, област Варна, община Варна, гр. Варна, пощ. код 9023, който е администратора на Вашите лични данни за целите на Закона за защита на личните данни.

Можете да намерите повече информация за нас на страницата „За нас“.

  1. Вашите лични данни

За да използвате услугите на Сайта, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте Сайта. За да се използва Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от потребителите на Сайта. С действията си Вие изразявате свободната си воля да предоставите своите личните данни: имена, телефонен номер, адрес за електронна поща. ДГ се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетителите и ползвателите на Сайта. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате ДГ да ползва тази информация, както е описано тук: ДГ събира лични данни единствено за цел предоставяне на качествена услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. ДГ няма да предоставя събраните лични данни на трети страни, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона или ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

  1. Защита на данните

ДГ чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе всички необходими мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен: – Данните се съхраняват на технически средства и достъпът до тях се извършва само от оторизирани и оправомощени за това служебни лица; – Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална; – Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие; – Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

  1. Право на достъп до лични данни

Съгласно общия регламент Вие може да:

> поискате копие от личната информация която съхраняваме за Вас;

> поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация;

> възразите срещу обработването на Ваши лични данни

> искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;

> поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни.

Вие имате право да Ви бъде предоставена информация относно Вашите лични данни и използването им от нас, което може да се поиска по всяко време. За да направите това, моля, свържете се с: ДГ № 40 „Детски свят“, град Варна, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. „Шести септември“, до бл. 9, detskisvqt40@abv.bg .