sabranie

ПОКАНА

 

 

На 27.ІІІ.2019 г. /сряда/ ще се проведе редовно заседание на Училищното настоятелство към ДГ № 40 „Детски свят”.

Ръководството кани членовете на УН от 17.30 ч. в учителската стая.

от ръководството на ДГ