Събрание

ПОКАНА

Каним на събрание членовете на Обществения съвет към ДГ № 40 „Детски свят”, на 24.10.18 г. /сряда/, от 17.30 ч., в учителската стая.Поради отсъствия на част от членовете на Обществения съвет, заседанието се отлага за 24.10.2018г. /сряда/

Дневен ред:

  1. Информация за изразходваните до сега средства от бюджета на ДГ за 2018 год.
  2. Запознаване с проектобюджета за 2019 година.
  3. Запознаване с избора на учителите по групи за учебни помагала.
  4. Разни.

 

Моля,  да ни уведомите за Вашето присъствие!

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82

Директор:……………………….
/Н. Никифорова/