dg40_logo

ОДЗ № 11 “Детски свят” набира оферти за изграждане на пожароизвестителна система в детското заведение. Има изготвени  Проект и КСС.  Краен срок за подаване на оферти 31.Х. 2014г. /петък/ в кабинета на ЗАС.