ДГ № 40 „Детски свят” обявява:

1 свободно място за яслена група за деца родени 2017/18 г.

Документи се подават в канцеларията на ЗАС до 29.11.2019г.

Класирането се извършва по ред на  входящите номера.