Във Връзка с предстоящо  класиране на 14.09.2020 г., Ви информираме, че
в ДГ №40 “Детски свят” има свободни места както следва:
1.За първа група -1 дете
2.За Подготвителна група  5-6 г/- 1 дете
Регистриране на заявленията от 8:00 часа на 14.09.2020 год, по входящ номер от входия дневник, на 15.09.2020 год, приетите деца се оповестяват и записват до 16:30 часа
Дата на публикуване 14.09.2020 година
Час на публикуване: 08:00 ч.