ДГ № 40 „Детски свят” обявява:

1 свободно място за деца родени през 2014 година

Документи се приемат от 8 до 16 часа в деловодството на ДГ /ЗАС/ до 19.04.2019 г. включително

Обявяване на приетите деца на 22.04.2019 г и потвърждаване на приема до 25.04.2019 г

Телефон за справки: 052 510 688