ДГ № 40 „Детски свят” обявява:

  • 3 свободни места за деца, родени през 2015 година.
  • 2 свободни места за деца, родени през 2014 година.

Документи се приемат от 8 до 16 часа в деловодството на ДГ /ЗАС/ от 25 до 29. 03.19 г.

Телефон за справки: 052 510 688