Обществена поръчка чрез Процедура на пряко договаряне, с предмет “Доставка на природен газ за нуждите на ДГ № 40 “Детски свят”, гр. Варна, за срок от 3 години

 

Процедура на пряко договаряне УИН02796_2016_0001

Обявление за възложена поръчка, с № 769114 от 25.01.2017 г

Договорът може да видите тук.

Приложения 2017 , 2018, 2019 г.

Приложение 3 за клиента

Приложение 3

Приложение 5

Приложение 6

Становища на агенцията по обществени поръчки