sabranie

ПОКАНА

 

 

На 18.IV. 2019 г. /четвъртък/ ще се проведе учредително събрание за ново училищно настоятелство към ДГ № 40 „Детски свят”.

Ръководството кани родителите, чиито деца посещават детското заведение, и желаят да присъстват, от 17.30 ч. в учителската стая.

от ръководството на ДГ