logo_300

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,

гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”, до бл. 9;

тел.:052/510688; 0882567082; email:detskisvqt40@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

На основание заповед № 1969 от 16.06.2014г. на Кмета на Община Варна и заповед № 112 /18.11.2016 г. на директора на ДГ 40 „Детски свят”, за резултатите от проведен конкурс на 15.11.2016 г. за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост, за провеждане на образователни дейности,

ОБЯВЯВАМ

В резултат на проведеното оценяване в Конкурса, определям за печеливши

  • ООД “Хатор 2005” с народни танци, съвременни танци, английски език, занаядчийски и трансферни техники
  • ДФК „Делфините” – с футбол

и класирам кандидатите както следва:

  • Народни танци:

Първо място: ООД “Хатор 2005”

Второ място: НЧ “П.Р.Славейков-1928”

  • Съвременни танци:

Първо място: ООД “Хатор 2005”

Второ място: “Лида – Людмила Ралева” ЕООД

  • Английски език: ООД “Хатор 2005”
  • Занаятчийски и трансферни техники:

ООД “Хатор 2005”

  • Футбол:

ДФК „Делфините”

Директор: /Н.Никифорова/