sabranie

ПОКАНА

 

 

Каним на редовно заседание членовете на Обществения съвет към ДГ № 40 „Детски свят” на 17.04.19 г. /сряда/, от 17.30 ч., в учителската стая.

Дневен ред:

  1. Запознаване с бюджета на ДГ за 2019 година.
  2. Информация за изразходваните средства за 1то тримесечие от бюджета.
  3. Запознаване с избора на учебни помагала за подготвителните групи през учебната 2019/2020 година.
  4. Разни.