logo_150

ДЕТСКА ГРАДИНА № 40 ”ДЕТСКИ СВЯТ” /с яслена група/,
гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „6-ти септември”,до бл. 9;
тел.:052/510688; 0882567082; e-mail:detskisvqt40@abv.bg

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

от
Нела Вълчева Никифорова
Директор на ДГ № 40 “Детски свят”, гр. Варна

На 19.12.2017 г. в ДГ № 40 “Детски свят”, гр. Варна се проведе Методическа среща във връзка с изпълнението на Плана на Регионален методически съвет към РУО, гр. Варна, на тема: “Работа по проекти. Скрининг тест”. Срещата протече по предварително уточнен Дневен ред: Презентиране на работата по проект “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, работа по вътрешен проект “Влияние на изкуството върху детето от предучилищна възраст” и работа по Международен проект за здравословното хранене “HEALTH EDU – Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование”. Гости и партньори на инициативата бяха г-жа Иванка Пенева – старши експерт от РУО, гр. Варна; г-жа Румяна Кръстева – старши експерт предучилищно образование, Община Варна; г-жа Ваня Вълчева – секретар на Район “Вл. Варненчик”, г-жа Мая Друмева – секретар на НЧ “П. Р. Славейков – 1928”, директори и учители от детски градини на гр. Варна. Проектите бяха представени от директора – Нели Никифорова, зам. директора – Светлана Георгиева, логопеда – Ваня Димитрова, психолога – Соня Апостолова, старши учителя – Йорданка Петрова. За доброто настроение на гостите се погрижиха децата от трета “А” група “Слънчице”, с учители Нели Велчева и Силвия Илиева /Танц “Цветна магия” от проект “Влияние на изкуството върху децата от ПВ”/ и децата от Подготвителна “Б” група “Маргаритка”, с учители Нина Иванова и Галина Минчева /приказката “Хензел и Гретел”, интепретирана по нов начин – във връзка със здравословното хранене/. Мероприятието беше заснето от телевизия “Скат” и излъчено по новините за деня. Информацията е качена в сайта на телевизията / skat.bg/, в раздел “Новини”, с дата 20.12.2017 г. и публикувана във Варненския в-к “24 часа”.

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82

Директор:……………………
Н. Никифорова