Декларация от родител вместо медицинска бележка за контакт при отсъствие между 10 дни до 2 месеца на дете от ДГ!

Уважаеми родители, Съгласно писмо от доц. Д-р Ангел Кунчев, дм, Главен държавен здравен инспектор  до Министъра на образованието и Директора на РЗИ с изх.  №16-00-4/27.08.2020 г във връзка с посещенията на деца в детски ясли и градини и с оглед предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението си в ДГ, вместо медицинска бележка за контакт, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Бланка на декларацията можете да изтеглите от тук, от официалния сайт на ДГ или да получите на  входа на детското заведение от мед. сестра.

Изтегли декларация мед. бележка от родител от тук.