ДГ №40 “Детски свят” обявява 1 свободно място за длъжност “Помощник на учителя”

 за работа по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

Срок за подаване на заявления до 14.11.2019 г в канцеларията на ЗАС в  ДГ№40 “Детски свят”

от 8 00 часа да 16 00 часа.