ДГ №40 “Детски свят” обявява 1 свободно място за длъжност “Помощник на учителя”

 за работа по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

Срок за подаване на заявления до 08.09.2020 г. в канцеларията на   ДГ№40 “Детски свят”

от 8 00 часа до 16 00 часа.