ДГ №40 ” Детски свят” обявява следните свободни работни места:

1. Учител детска група- 2 места по чл.68,ал.1,т.3 във връзка с чл.70 от КТ.
2. Зам.директор АСД-1/2 щатна бройка/ на 4 часа/ – чл.67,ал.1 във връзка с чл.70 от КТ.
Срок на подаване на заявления от 24.08.2021 г.до 27.08.2021 г. от.8,00  чaса до 16,00 часа
в канцеларията вход “Б”.
Събеседване с одобрените кандидати на 31.08.2021 г.
Дата на публикуване 24.08.2021 година
Час на публикуване: 08:00 ч.