ДГ №40 ” Детски свят” обявява свободни места за:

1.Деца родени през 2018 година,първа група -1

2.Деца родени през 2017 година,втора група-1

3.Деца родени през 2016 година,трета група -1

4.Деца родени през 2015 година,четвърта група -1

5.Деца родени през 2019 година,яслена група -2

Заявления се приемат от 8 00 часа до 16 00 часа от 15.11.2021г. до 19.11.2021 г.
По входящ номер в канцеларията вход “Б”.
Дата на публикуване 15.11.2021 година
Час на публикуване: 08:00 ч.