ДГ №40 ” Детски свят ” обявява едно свободно място за длъжност ” Помощник на учителя” по Проект ” Активно приобщаване в систмата на предуучилищното образование”.
Вид на трудовия договор: чл.68,ал.1.,т.3, във връзка с чл.70 от КТ.
Документи се приемат от 27.09.2021 год. до 28.09.2021 год. в канцеларията от 8 00 часа до 16 00 часа
Събеседване с одобрените кандидати ще се проведе на 29.09.2021 год.
Обявата може да я изтеглите от тук
Дата на публикуване 27.09.2021 година
Час на публикуване: 08:00 ч.