ДГ №40 ” Детски свят” обява   едно свободно работно място за длъжност “Помощник възпитател”
по Проект:”АПСПО”.
Вид на трудов договор:чл.68, ал.1, т.3, във връзка с чл.70 от КТ.
Заявление се приемат от 27.09.2021 год. до 28.09.2021 год. от 8,00 часа до 16,30 часа в
канцелария вход “Б”.
Телефон за връзка:052/510-688
Заявления
Дата на публикуване 27.09.2021 година
Час на публикуване: 08:00 ч.