ДГ №40 ” Детски свят” набира офертни предложения за:

  • комплексно обслужване от Служба по трудова медицина и Задължителни периодични медицински прегледи.

Срок за подаване на офертните предложения от 9 00 часа до 16 00 часа  до 31.10.2019 г.