ДГ №40 “Детски свят” набира оферти за демонтаж на стара ограда, изработка, доставка и монтаж на метална ограда.

Срок за подаване на офертите е 22.11.2019 г.